Обладнання для оглядових і підіймально-транспортних робіт

31.10.2013 19:53
1.Оглядові канави і естакади
 
Розташування оглядових канав і естакад на території підприємства або в приміщеннях повинно забезпечувати безпечний заїзд та з’їзд з них транспортних засобів.
Розміри оглядових канав і естакад визна­чаються у залежності від типу автомобілів, технологічного устаткування, що застосовується.
   Довжина робочої зони оглядової канави і естакади повинна бути не менше габаритної довжини транспортних засобів.
Довжина робочої зони тупикової оглядової кана­ви повинна бути такою, щоб транспортний засіб міг повністю установлюватися на канаву, не закриваючи вхідні сходи і запасний вихід.
    Ширина оглядової канави і естакади по­винна встановлюватися виходячи із розмірів колії транспортного засобу з урахуванням обладнання зовнішніх або внутрішніх реборд.
     Глибина оглядових канав і висота естакад повинні забезпечувати вільний доступ до деталей, вузлів і агрегатів, розташованих знизу транспортних засобів, і складати:
– для легкових автомобілів і автобусів особливо малого класу – 1,3 – 1,5 м;
– для вантажних автомобілів і автобусів – 1,1 – 1,2 м;
– для великотоннажних (позашляхових) автомобілів-самоскидів – 0,5 – 0,7 м.
       При паралельному розташуванні тупикових оглядових канав вони з’єднуються траншеями.
Ширина траншеї приймається рівною 1,2 м без розміщення у ній обладнання і 2,0 – 2,2 м – при розміщенні обладнання.
     При паралельному розташуванні проїзних огля­дових канав вхід і вихід з них здійснюється через тунель. Дозволяється застосування пересувної драбини з площадкою, яка є одночасно і перехідним містком.
Висота тунелю від підлоги до низу перекриття повинна становити не менше 2 м, а ширина тунелю –не менше 1 м.
    Оглядові канави для входу у них і виходу обладнуються сходами шириною не менше 0,7 м в кількості:
– для тупикових оглядових канав, об’єднаних траншеями – не менше одних на три канави; для індивідуальних проїзних оглядових канав, об’єдна­них тунелями – не менше одних на чотири канави;
– для проїзних оглядових канав поточних ліній –не менше двох на кожну поточну лінію, розташова­них з протилежних сторін (відстань до найближчого виходу повинна бути не більше 25 м);
– для тупикових оглядових канав, не об’єднаних траншеями, одними на кожну канаву.
      Траншеї і виходи з них та тунелів, сходи і площадки естакад повинні мати огородження металевими перилами висотою не менше 0,9 м.
      Входи (виходи) оглядових канав, тран­шей і тунелів не повинні розташовуватися під автомобілями і на шляхах їх руху.
     Вихід (вхід) із однопостової тупикової оглядової канави в приміщення по ступінчастих схо­дах повинен бути з боку, протилежного заїзду авто­мобіля.
    При наявності одного виходу канаву до­датково обладнують скобами, закріпленими в її стіні, для запасного виходу.
    Для безпечного виходу водія із транспортного засобу і посадки в нього естакади повинні обладнуватися площадками шириною, рівною ширині дверей транспортних засобів плюс 0,3 м, але не мен­ше 1,2 м.
Перильне огородження на тупикових естакадах улаштовується з трьох сторін, а на прямоточних – з двох, висотою згідно з п. 5.5.9 цих Правил.
Для підіймання на естакаду і спускання з неї необхідно улаштовувати сходи.
    Оглядові канави, траншеї, тунелі, сходи повинні бути захищені від вологи і ґрунтових вод, утримуватися в чистоті, не захаращуватися деталя­ми і різними предметами. На дні (підлозі) канави необхідно укладати міцні дерев’яні решітки (трапи).
    Оглядові канави і естакади, за винятком канав обладнаних стрічковими конвеєрами, повинні мати направляючі реборди на всю їх довжину для попередження падіння автомобіля у канаву або з естакади під час його руху.
Висота реборди повинна складати: для автомобілів І категорії не менше 0,1 м, а для автомобілів II і III категорії не менше 0,15 м.
     На в’їзній частині оглядової канави слід передбачати розсікач висотою 0,15–0,20 м.
            Тупикові оглядові канави повинні бути обладнані стаціонарними колесовідбійними пристроями для коліс автомобіля згідно з п. 5.3.3 цих Пра­вил.
5.5.18. В місцях переходу оглядові канави і траншеї повинні мати з’ємні перехідні містки шириною не менше 0,8 м.
Кількість перехідних містків повинна бути на один менше від кількості місць для установлення на канаві автомобілів.
Підйомно-оглядове обладнання та споруди поділяють на: • основні; • допоміжні.
До основних підйомно-оглядового обладнання й споруд нале­жать: • оглядові канави; • естакади; • підйомники; • перекидачі; до допоміжних: • домкрати; • гаражне обладнання тощо.
Оглядові канави забезпечують доступ до автомобіля знизу. В нішах стін канав установлюють низьковольтні світильники. Кана­ви мають вентилюватися та обігріватися повітрям з температурою 16 .25 °С. Для видаляння відпрацьованих газів передбачають витяж­ну вентиляцію. Канави залежно від призначення обладнуються під­йомниками, пересувними лійками для зливання відпрацьованої оли­ви та пристроями для заправляння мастильним матеріалом, охолод­ною рідиною.
Естакади — це металеві, залізобетонні або дерев'яні колійні мости, розташовані на 0,7 .1,4 м вище від рівня підлоги, з рампами, що мають уклон 20 .25° для під'їзду та з'їзду автомобіля.
Підйомники піднімають автомобіль над підлогою на потрібну висоту для зручності виконання робіт. За типом механізму підйомники поділяють на електромеханічні та гідравлічні.
Стаціонарні електричні й гідравлічні підйомники бувають: одно-, дво-, три- та шестистоякові.
Канавні підйомники застосовують для вивішування переднього або заднього моста автомобіля під час виконання робіт у канаві. Вони мають підвищену вантажопідйомність, забезпечують доступ до агре­гатів автомобіля знизу й вільний прохід уздовж канави.
Перекидачі призначаються для бічного нахилу (до 50°) авто­мобіля під час обслуговування його знизу. Так забезпечується зруч­ний доступ до днища. Перед перекиданням з автомобіля знімають акумулятор і герметизують отвір у пробці головного гальмового ци­ліндра. Перекидання виконують у бік, протилежний розташуванню горловини паливного бака й оливозаливної горловини двигуна.
2.До підйомно-транспортувального стаціонарного обладнання нале­жать: • кран-балки; • талі; • конвеєри тощо.
Кран-балки вантажопідйомністю 1 .32 т призначаються для переміщання вантажів у приміщенні вниз, угору, вздовж і впоперек.
Талі з найменшим радіусом закруглення 1,5 м, що пересувають­ся по підвісних однорейкових коліях, мають вантажопідйомність 0,25 .! т і дають змогу переміщати вантаж униз, угору та в напрямі рейкових колій.
Конвеєри використовують для переміщання автомобілів у разі організації ТО потоковим методом. За способом передачі руху автомобіля конвеєри бувають: о штовхальні; о несу­чі; о тягнучі.
Штовхальний конвеєр переміщує автомобіль за допомогою штовхального візка, що впирається в передній або задній міст чи заднє колесо.
Несучий конвеєр становить замкнений транспортувальний лан­цюг, який рухається по напрямних коліях за допомогою приводної станції. Автомобіль установлюють на транспортувальний ланцюг або підвішують за передній та задній мости.
Тягнучий конвеєр становить замкнений ланцюг, розташований уздовж потокової лінії обслуговування автомобіля знизу або зверху. Автомобіль за передній буксирний крюк чіпляють до тяглового лан­цюга за допомогою захвата, й він котиться на своїх колесах. У кінці конвеєра захват автоматично відчеплюється.
    3. Автомобільні підйомники  є одним з основних видів обладнання для СТО. На сьогоднішній день існує велика кількість моделей автомобільних підйомників, які використовуються для різних видів робіт. Автомобільні підйомники необхідні для проведення слюсарних, кузовних робіт, робіт по ходовій частині, розвал-сходження, тюнінгу, шинного сервісу. Щоб не заплутатися у всьому різноманітті підйомників для автосервісу і вибрати саме той автомобільний підйомник, який вам потрібен, слід розібратися, чим вони відрізняються один від одного.
 
За типом конструкції автомобільні підйомники розділяють на наступні категорії: одностійкові, двостійкові, чотирьохстійкові, ножиці, плунжерні.
 
 
 
Двостійкові автомобільні підйомники. За типом приводу
двостійкові автомобільні підйомникиділяться на електромеханічні і електрогідравлічні. Вантажопідйомність варіюється від 2 до 8 тонн.
В залежності від виду розвантаження автомобільні підйомники можуть бути симетричними та асиметричними. За типом синхронізації розрізняють автомобільні підйомники з нижньою і верхньою синхронізацією, процес підйому кареток синхронізується за допомогою електроніки або ж тросів.
Вибираючи двостійкові автомобільні підйомники для автосервісу слід звернути особливу увагу на такі технічні характеристики як висота до перекладини, довжина лап, відстань між колонами, кліренс - мінімальна висота опускання лап. Також варто приділити належну увагу системі безпекиавтомобільних підйомників.

 Двостійковий підйомник необхідний у кожному СТО, саме тому він є найбільш масовим видом обданання для СТО. Існує кілька моделей двостійкових підйомників, тому вибір непростий.
При виборі двостійкового підйомника перше питання який вас буде турбувати це: «Який вибрати привід: механічний або гідравлічний?». Не зваживши ретельно всі плюси і мінуси, неможливо відповісти на це питання і зробити правильний вибір
 
Електромеханічні двостійкові підйомники, залежно від конструкції, можуть бути оснащені одним або двома електромоторами. У одномоторних двостійкових підйомникахкрутний момент від електродвигуна передається на гвинт головної стійки, а від неї на другу стійку за допомогою ланцюгового, ремінного приводу або трансмісійного вала. Двомоторні двостійкові підйомники для СТО мають по одному двигуну на кожній стійці і синхронізуються механічно, за допомогою тросів або за допомогою електроніки. Одним з основних робочих вузлів електромеханічного двостійкового підйомника є пара гвинт-гайка, за якою потрібно пильно наглядати та змащувати мастилом. За вимогами безпеки, двостійковий підйомник оснащений двома гайками на кожній колоні - робочою та страхуючою. Страхуюча гайка встановлена ​​на певній відстані від робочої гайки і в звичайному стані не відчуває навантажень. Відстань між цими гайками двостійкового підйомника суворо регламентована виробником і її необхідно контролювати щоденно.
Переваги електромеханічного двостійкового підйомника це низька вартість у порівнянні з електрогідравлічним двостійковим підйомником, а також можливість опустити автомобіль у разі відключення електроенергії.
Недоліком електромеханічного двостійкового підйомника є висока вартість заміни гайок. Адже в разі обриву робочої гайки на двостійковому підйомнику, вагу автомобіля на себе бере страхуюча гайка, що запобігає падінню автомобіля. Експлуатувати двостійковий підйомник для СТО в такому стані не можна, необхідно провести одночасну заміну всіх гайок.
Електрогідравлічні двостійкові підйомники вважаються надійнішими і довговічнішими ніж електромеханічні двостійкові підйомники. Електрогідравлічні двостійкові підйомники мають ряд переваг:
- Менше енергоспоживання (один двигун, процес опускання відбувається під вагою автомобіля)
- Менша кількість деталей схильних до зносу
- Простота і низька вартість обслуговування
- Безшумність і плавність роботи
- Високий рівень безпеки.
Недоліком електрогідравлічного двостійкового підйомника є те що його ціна є дещо вищою в порівнянні з електромеханічним.
Підйомники двостійкові в залежності від вантажопідйомності можна умовно розділити на 3 групи:
* Двостійкові підйомники для легкових автомобілів і джипів з вантажопідйомністю від 2,7 до 3,5 тонн.
* Підйомники двостійкові вантажопідйомністю 3,5 - 4 тонни, для автомобілів з великою вагою, важких позашляховиків та мікроавтобусів.
* Для роботи з броньованими легковими автомобілями та довгими мікроавтобусами з вантажопідйомністю 5 тонн і більше.
За типом розташування колон і довжині лап двостійкові підйомники для СТО поділяються на симетричні і асиметричні. Васиметричних двостійкових підйомниках центр ваги автомобіля зміщений назад, стійки трохи розгорнуті, при цьому довжина передніх і задніх лап різна. Така конструкція дуже зручна тим, що дозволяє вільно відкривати двері автомобіля. У симетричного двостійкового підйомника колони стоять паралельно, а довжина передніх і задніх лап однакова.
Так само при виборі двостійкового підйомника варто звернути увагу ще на ряд характеристик, які відіграють важливу роль: загальна висота двостійкового підйомника, висота до перекладини, довжина лап в складеному і висунутому стані, ширина проїзду між стійками, кліренс, час підйому-опускання.
Компанія ТехноСервісПлюс вже 10 років працює на ринку обладнання для СТО. З питань покупки електромеханічних та електрогідравлічних двостійкових підйомників звертайтесь за тел. +38 (061) 212-22-30, +38 (061) 212-22-40, +38 (067) 611-10-45.
Який би підйомник ви не обрали електромеханічний чи електрогідравлічний компаніяТехноСервісПлюс завжди допоможе підібрати варіант відповідний вашим вимогам за ціною і якістю, а також наша технічна служба здійснить монтаж обладнання, пуско-налагоджувальні роботи, гарантійне обслуговування. Незалежно від вашого місця розташування надасть весь спектр інформації, необхідної для проведення підготовчих робіт, розміщення і експлуатації обладнання.
 
 
         Чотирьохстійкові автомобільні підйомники - це найбільш популярний вид обладнання для СТО  для проведення робіт з розвал-сходження. Чотирьохстійкові автомобільні підйомники можуть бути різної вантажопідйомності і мати різну довжину платформи. Залежно від виду платформи, гладкої або з виямками, цей тип автомобільних підйомників використовується для інспекції, слюсарних робіт або розвал-сходження.
 
В останні роки набирають популярність ножичні автомобільні підйомники. Істотною перевагою цих автомобільних підйомників є можливість їх встановлення на рівні з підлогою. При установці на землю на поверхні розташовуються лише платформи з наїздами. Підйомники-ножиці для автосервісу обладнані гідравлічним приводом, що забезпечує безшумність та довговічність роботи. Основним недоліком цього виду автомобільних підйомників є їх висока вартість.
Існують також автомобільні підйомники для шинного сервісу. Завдяки цьому типуавтомобільних підйомників, процес заміни коліс стає легшим і швидшим. Такі автомобільні підйомники можуть бути оснащені як пневматичним, так і електрогідравлічним приводом.
Категорія підйомного обладнання далеко не обмежується підйомниками для автосервісу. Вона включає в себе такі підйомні механізми, як гідравлічна траверса, трансмісійний домкрат, крани для зняття двигуна.
Щоб ближче ознайомитися з автомобільними підйомниками - заходьте на сайт компанії ТехноСервісПлюс . Тут не лише представлять широкий асортимент автомобільних підйомниківєвропейської якості, але й допоможуть підібрати необхідний.
7.Підйомник чотиристійковий - найбільш поширений вид устаткування для здійснення робіт по розвал-сходженню. Конструкція чотиристійкового підйомника складається з чотирьох колон, двох платформ і двох з'єднувальних балок. Підйом автомобіля на чотиристійковому підйомникуздійснюється за допомогою одного гідравлічного циліндра і двох тросів, які закріплені в чотирьох колонах.
Підйомники чотирьохстійкові відрізняються між собою виробником, довжиною і вантажопідйомністю. Ми рекомендуємо Вам надійного італійського виробника підйомників - компанію OMA.
Вибір довжини платформи безпосередньо залежить від колісної бази обслуговуваних автомобілів:
- Для СТО, які обслуговують легкові автомобілі, підійдуть чотирьохстійкові підйомники з довжиною платформи 4300 - 4800 мм.
- Для СТО, які обслуговують легкий комерційний транспорт і довгобазові мікроавтобуси, краще вибрати підйомник з довжиною платформи 5000 - 5500 мм.
Вантажопідйомність використовуваних в легковому сервісі чотиристійкових підйомників складає 3,5 - 5 тонн.
Існують версії чотиристійкових підйомників із змінною відстанню між платформами для зручності роботи з автомобілями, що мають різну ширину колісної бази.
За призначенням чотирьохстійкові підйомники можна умовно розділити на два типи:
Інспекції або слюсарних робіт - підйомник чотиристійковий з гладкими платформами;
Робіт по розвал-сходженню - підйомник чотиристійковий з виїмками під передні поворотні столи і вбудованими задніми рухомими платформами.
При покупці чотиристійкового підйомника Вам також знадобляться траверси або вбудовані підйомні платформи, для вивішування передньої і задньої осі.
Недоліками чотиристійкових підйомників є великі габаритні розміри, наявність з'єднувальних балок, які обмежують простір необхідний для роботи механіка.
Переваги чотиристійкових підйомників - очевидні: це простота і надійність конструкції, високий рівень безпеки, відносно невелика вартість.
Компанія ТехноСервісПлюс вже 10 років працює на ринку обладнання для СТО. З питань покупки чотиристійкових підйомників звертайтесь за тел. +38 (061) 212-22-30, +38 (061) 212-22-40, +38 (067) 611-10-45.
Який би чотиристійковий підйомник Ви не обрали для слюсарних робіт, чи робіт по розвал-сходженню компанія, ТехноСервісПлюс завжди допоможе підібрати варіант відповідний вашим вимогам за ціною і якістю, а також наша технічна служба здійснить монтаж обладнання для СТО, пуско-налагоджувальні роботи та гарантійне обслуговування. Ми працюємо по всій Україні, готові надати всю необхідну інформацію для проведення підготовчих робіт, розміщення і експлуатації чотиристійкових підйомників
 
 Двостійковий підйомник необхідний у кожному СТО, саме тому він є найбільш масовим видом обданання для СТО. Існує кілька моделей двостійкових підйомників, тому вибір непростий.
При виборі двостійкового підйомника перше питання який вас буде турбувати це: «Який вибрати привід: механічний або гідравлічний?». Не зваживши ретельно всі плюси і мінуси, неможливо відповісти на це питання і зробити правильний вибір
 
Електромеханічні двостійкові підйомники, залежно від конструкції, можуть бути оснащені одним або двома електромоторами. У одномоторних двостійкових підйомникахкрутний момент від електродвигуна передається на гвинт головної стійки, а від неї на другу стійку за допомогою ланцюгового, ремінного приводу або трансмісійного вала. Двомоторні двостійкові підйомники для СТО мають по одному двигуну на кожній стійці і синхронізуються механічно, за допомогою тросів або за допомогою електроніки. Одним з основних робочих вузлів електромеханічного двостійкового підйомника є пара гвинт-гайка, за якою потрібно пильно наглядати та змащувати мастилом. За вимогами безпеки, двостійковий підйомник оснащений двома гайками на кожній колоні - робочою та страхуючою. Страхуюча гайка встановлена ​​на певній відстані від робочої гайки і в звичайному стані не відчуває навантажень. Відстань між цими гайками двостійкового підйомника суворо регламентована виробником і її необхідно контролювати щоденно.
Переваги електромеханічного двостійкового підйомника це низька вартість у порівнянні з електрогідравлічним двостійковим підйомником, а також можливість опустити автомобіль у разі відключення електроенергії.
Недоліком електромеханічного двостійкового підйомника є висока вартість заміни гайок. Адже в разі обриву робочої гайки на двостійковому підйомнику, вагу автомобіля на себе бере страхуюча гайка, що запобігає падінню автомобіля. Експлуатувати двостійковий підйомник для СТО в такому стані не можна, необхідно провести одночасну заміну всіх гайок.
 
Електрогідравлічні двостійкові підйомники вважаються надійнішими і довговічнішими ніж електромеханічні двостійкові підйомники. Електрогідравлічні двостійкові підйомники мають ряд переваг:
- Менше енергоспоживання (один двигун, процес опускання відбувається під вагою автомобіля)
- Менша кількість деталей схильних до зносу
- Простота і низька вартість обслуговування
- Безшумність і плавність роботи
- Високий рівень безпеки.
Недоліком електрогідравлічного двостійкового підйомника є те що його ціна є дещо вищою в порівнянні з електромеханічним.
Підйомники двостійкові в залежності від вантажопідйомності можна умовно розділити на 3 групи:
* Двостійкові підйомники для легкових автомобілів і джипів з вантажопідйомністю від 2,7 до 3,5 тонн.
* Підйомники двостійкові вантажопідйомністю 3,5 - 4 тонни, для автомобілів з великою вагою, важких позашляховиків та мікроавтобусів.
* Для роботи з броньованими легковими автомобілями та довгими мікроавтобусами з вантажопідйомністю 5 тонн і більше.
За типом розташування колон і довжині лап двостійкові підйомники для СТО поділяються на симетричні і асиметричні. Васиметричних двостійкових підйомниках центр ваги автомобіля зміщений назад, стійки трохи розгорнуті, при цьому довжина передніх і задніх лап різна. Така конструкція дуже зручна тим, що дозволяє вільно відкривати двері автомобіля. У симетричного двостійкового підйомника колони стоять паралельно, а довжина передніх і задніх лап однакова.
Так само при виборі двостійкового підйомника варто звернути увагу ще на ряд характеристик, які відіграють важливу роль: загальна висота двостійкового підйомника, висота до перекладини, довжина лап в складеному і висунутому стані, ширина проїзду між стійками, кліренс, час підйому-опускання.
Компанія ТехноСервісПлюс вже 10 років працює на ринку обладнання для СТО. З питань покупки електромеханічних та електрогідравлічних двостійкових підйомників звертайтесь за тел. +38 (061) 212-22-30, +38 (061) 212-22-40, +38 (067) 611-10-45.
Який би підйомник ви не обрали електромеханічний чи електрогідравлічний компаніяТехноСервісПлюс завжди допоможе підібрати варіант відповідний вашим вимогам за ціною і якістю, а також наша технічна служба здійснить монтаж обладнання, пуско-налагоджувальні роботи, гарантійне обслуговування. Незалежно від вашого місця розташування надасть весь спектр інформації, необхідної для проведення підготовчих робіт, розміщення і експлуатації обладнання.
 

6.Підйомник автомобільний гідравлічний 4,5 т HYDROLIFT, підйомник    універсальний для будь-якого автосервісу
Підйомник автомобільний гідравлічний 4,5 т для автомобілів, вэнов, джипівHYDROLIFT 4500 США
-Акція - Підйомник автомобільний - 2590 євро. 
-Продаж у кредит, розстрочку до 1 року
-Підйомник автомобільний двухстоечный Високий 4200мм і Широкий 2990 мм база
-Конструкція: симетрично-асиметричний автомобільний двухстоечный підйомник
-вантажопідйомність 4500 кг
-широка база 2990 мм
-кліренс 120 мм
-висота 4000 мм - стандарт
-Підйомник зі збільшеною висотою до 4200 мм - опція
-розмах лабетів 814 - 1240 мм
-висота підйому 1981 мм
-гідростанція 3 квт

VALEX США