Діагностування

Системи діагностування

17.04.2015 02:15
Визначення технічного стану агрегата, вузла, автомобіля в цілому або об’єкта діагностування виконують за допомогою контрольно- діагностичних засобів. Взаємодія об’єкта діаг­ностування та контрольно-діагностичних засобів складає систему діагнос­тування, яка полягає у подачі на об’єкт багаторазових...

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ

17.04.2015 00:00
Прогнозування - це процес визначення строку справної роботи авто­мобіля або його окремих систем до появи граничного стану, тобто перед­бачення моменту виникнення відмови. Необхідність прогнозування визна­чається можливістю управління технічним станом автомобіля в цілому на основі знання зміни його...
<< 1 | 2